Όροι χρήσης

  1. Το υλικό που θα μεταφορτώνεται στο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟ» από τους χρήστες, θα αφορά μόνο το Επιτάλιο και την ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Βώλακος. 
  2. Το υλικό που θα μεταφορτώνεται θα πρέπει να συνάδει με τους σκοπούς του ‘Ψηφιακού Επιταλίου», όπως ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του πρώην Δήμου Βώλακος.
  3. Κάθε χρήστης συμφωνεί ρητά ότι αποδέχεται την χρήση του υλικού που μεταφορτώνει στο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟ» από τρίτους, για σύννομους σκοπούς.
  4. Το υλικό που μεταφορτώνει στο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟ» ο κάθε χρήστης είναι απαλλαγμένο από πνευματικά δικαιώματα.
  5. Ο κάθε χρήστης συμφωνεί για την έγκριση ή απόρριψη του υλικού που μεταφορτώνει από τους διαχειριστές (administrators) της ιστοσελίδας «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟ».
  6. Το «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟ» δεν ευθύνεται για υλικό που ενδεχομένως δεν συνάδει με σύννομους σκοπούς. Όταν αυτό επισημαίνεται θα διαγράφεται άμεσα. 
  7. Τα φωτογραφικά αρχεία που μεταφορτώνονται δε μπορεί να είναι πάνω από 3ΜΒ.
  8. Ο κάθε χρήστης δηλώνει ρητά ότι συναινεί με τα παραπάνω.