Επί της Αλός

διαφυλάσσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά

Καλώς ήλθατε στο «Ψηφιακό Επιτάλιο», την ψηφιακή πύλη ανάδειξης και διαφύλαξης της ιστορίας,  της πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς του Επιταλίου Ηλείας και της ευρύτερης περιοχης του πρώην Δήμου Βώλακος.

Στόχος της πύλης αυτής είναι – πέρα από τη διαφύλαξη των παραπάνω – η προσέλκυση και η παρακίνηση όλων των ηλικιακών ομάδων να εντρυφήσουν στην πολιτιστική τους κληρονομιά. Το “Ψηφιακό Επιτάλιο είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα – εγκυκλοπαίδεια για όσους αγαπούν τη γνώση, αλλά κι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον ερευνητή της τοπικής ιστορίας, της λαογραφίας, αλλά και της γενεαλογίας.

Επιθυμώντας να αναδείξουμε και να διαφυλάξουμε την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, οραματιστήκαμε τη δημιουργία μιας πλατφόρμας, που θα εμπεριέχει ψηφιοποιημένο όλο το διαθέσιμο αρχειακό υλικό προσβάσιμο από όλους. 

Το Ψηφιακό Επιτάλιο είναι μια open data – on  line platform μέσω της οποίας οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε φωτογραφικό υλικό, χειρόγραφα κείμενα, τίτλους βιβλίων και πρωτότυπο πολυμεσικό (multimedia) υλικό. Μέσω της διαδραστικότητας ο χρήστης μπορεί να αναζητεί την πληροφορία που επιθυμεί και να την αποκτά άμεσα. Ο χρήστης επίσης έχει τη δυνατότητα να προσφέρει το δικό του υλικό μέσω απλοποιημένων διαδικασιών κάνοντας πράξη τη συμμετοχικότητα στον πολιτισμό. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ:

Φωτογραφικό υλικό

Πέρα από το ήδη υπάρχον υλικό, η πλατφόρμα του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη μετά από έγκριση του διαχειριστή (administrator) του συστήματος να κάνει μεταφόρτωση (upload) φωτογραφίας, την οποία θα κατατάσσει σε προεπιλεγμένες κατηγορίες, εισάγοντας παράλληλα το έτος και την περιγραφή της. Αντίστοιχα κριτήρια αναζήτησης θα παρέχονται στον χρήστη. Για παράδειγμα ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να αναζητήσει/φιλτράρει όλες τις φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται ο Αριστείδης Μαστροβασιλόπουλος ή να αναζητήσει/φιλτράρει όλες τις φωτογραφίες του έτους 1956.

Χειρόγραφα κείμενα

Στην αναζήτηση (search) της πλατφόρμας του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει χειρόγραφα κείμενα από προεπιλεγμένες κατηγορίες, οι οποίες θα μπορούν ανάλογα με τις νέες εισαγωγές κειμένων να εμπλουτίζονται. Για παράδειγμα ο χρήστης θα μπορεί να αναζητήσει χειρόγραφα κείμενα του 1927 και να εμφανιστεί το προικοσύμφωνο της Ροϊδούλας Βελισσάρη.

Τίτλοι βιβλίων

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναγνώσει online είτε να κατεβάσει (download) ψηφιοποιημένους τίτλους βιβλίων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Επιταλίου. Επίσης στο πλαίσιο της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό δίνεται η δυνατότητα σε συγγραφείς κι ερευνητές να μεταφορτώσουν (upload) πρωτότυπα έργα (e-publishing) που αφορούν στο αντικείμενο του Ψηφιακού Επιταλίου.

Πρωτότυπο πολυμεσικό υλικό (multimedia)

Στρατηγικός στόχος του εγχειρήματος είναι η συμμετοχή του κοινού στην διαδραστικότητα και η δημιουργία πρωτότυπου πολιτιστικού υλικού που θα αφορά το Επιτάλιο και την ευρύτερη περιοχή όπως ντοκιμαντέρ, animation, εφαρμογές (application) κ.α.

Ψηφιακές περιηγήσεις

Ανάπτυξη πλατφόρμας για την ενσωμάτωση ψηφιακής περιήγησης της οικίας Μαστροβασιλόπουλου. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει εικονική (virtual) επίσκεψη στην έδρα μας ατόμων ΑμεΑ, όσων δε δύνανται δια ζώσης και λόγω περιορισμών πανδημίας.

Το έργο αυτό έγινε με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Όροι Χρήσης