Περίπατος στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού στο Επιτάλιο