Ο Αριστείδης Μαστροβασιλόπουλος, η Αναστασία και οι Τζωρτζινοπούλες.