Γιορτή της Γυναίκας, Επιτάλιο 8 Μαρτίου 2003

ΒΙΝΤΕΟ